Info om oppdateringer.

Joomla 3.9.4 er nå tilgjengelig.

Dette er en sikkerhetsrettingsutgivelse for Joomla 3.x-serien som adresserer 4 sikkerhetsproblemer og inneholder 28 feilrettinger og forbedringer.

Flexicontact 15.04. (Kontktskjema component)

System – KickGDPR 2.5.3 (GDPR plug in)